Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0654/17

Výrobek:  Tetovací barva

Název: Lining black

Číslo výrobní série / čárový kód:  šarže BK124IMX40;Šarže S219;datum ukončení platnosti osvědčení 09/30/2020

Typ varování: Závažné

Kategorie: Chemické výrobky

Značka: Intenze

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Chemické
Barva obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), včetně naftalenu (naměřené hodnoty:naftalen:1,67 mg/kg;celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků:1,75 mg/kg).Některé PAU jsou karcinogenní.Naftalen je karcinogenní látka, pro niž nelze stanovit bezpečnou úroveň.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

Popis:  4 ml (118,3 ml) lahve na černé tetovací barvy.

Země původu: Spojené státy

Varování odesláno z:: Nizozemsko