Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/0654/14

Produkt:  Sikkerhedssko

Navn: 1/ New Arno; 2/ New Garona

Batchnummer/stregkode:  1/8423268274457, 2/8423268290402

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Beskyttelsesudstyr

Mærke: Security Line

Type/modelnummer:  S1P

Risikotype: Kemikalie
Produkterne frembyder en kemisk risiko, da de indeholder chrom (VI) over de tilladte niveauer (målte værdier:1) 3,3 mg/kg2) 10,4 mg/kg).Chrom (VI) klassificeres som sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

Beskrivelse:  Der blev leveret to forskellige modeller af sikkerhedssko (EPI kategori II) i sorte og orange papkasser.

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Spanien