Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0650/17

Výrobek:  Tetovací nebo stálá lícní barva

Název: #BB Best Black

Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:XI 2011;Pharmacol. EXP.12/18

Typ varování: Závažné

Kategorie: Chemické výrobky

Značka: Derma International

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Chemické
Barva obsahuje arsen (naměřená hodnota:3,2 mg/kg), olovo (naměřená hodnota:3,1 mg/kg), kobalt (naměřená hodnota:40,6 mg/kg) a nikl (naměřená hodnota:53 mg/kg).Arsen je karcinogenní, vystavení olovu je škodlivé pro lidské zdraví a může vyvolat vývojovou neurotoxicitu a nikl může způsobit podráždění kůže a vyvolat senzibilizaci nebo vyvolat alergickou reakci.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby obsah arsenu a olova v tetických inkoustech nepřekročil 2 mg/kg, aby obsah kobaltu v tetických inkoustech nepřekročil 25 mg/kg a obsah niklu v tetických inkoustech byl tak nízký, jak je technicky dosažitelné.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

Popis:  Inkoust pro tetování nebo trvalou líčení.

Země původu: Spojené státy

Varování odesláno z:: Nizozemsko