Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/0644/14

Produkt:  Tatoveringsfarve

Navn: Ukendt

Batchnummer/stregkode:  Batch SR74247

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Kemiske produkter

Mærke: StarBrite

Type/modelnummer:  Scarlet Red

Risikotype: Kemikalie
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder aromatiske amino-anisidin (CAS-nr. 90-04-0), der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagent, toksisk og sensibiliserende (målt værdi):8,3 mg/kg).I henhold til Europarådets resolution Reskridning (2008) om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og faste makeup "o-ansidin bør der ikke være blæk til tatoveringen.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

Beskrivelse:  Rød flaske med hvidt mærke, der viser brand, parti og udløbsdato.

Oprindelsesland: USA

Varsling indsendt af: Italien