Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0374/18

Výrobek:  Svazek hraček a šípy

Název: Power Bow

Číslo výrobní série / čárový kód:  9910302171609

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č.:217 160 EUR;HORKÉ SUPR FUNN

Druh rizika: Chemické
Plastová přísavka obsahuje di (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:6,2 % hmotnostních a dibutyl-ftalát (DBP) (naměřená hodnota:15,0 % hmotnosti).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

Popis:  Souprava Lukostřelecké soupravy sestávající z příďové a tříšičky s přísavkami.Balení:blistr z lepenky.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko