Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0371/18

Výrobek:  Dětská hraèka na hraèkách

Název: POLICE SOFT BULLET GUN

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  Č. 008

Druh rizika: Chemické, Zalknutí
Přísavky na střely obsahují bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:5,5 % hmotnostních a dibutylftalát (DBP) (naměřená hodnota:16 % hmotnosti).
Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí a způsobit škody na reprodukčním systému.Přísavky mohou být také snadno odděleny od projektilů.Pokud dítě dosáhne projektilu do úst, přísavka se může oddělit a bránit dýchacích cestách.Výrobek není v souladu s nařízením REACH, s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů, Stažení výrobku z trhu

Popis:  Souprava policie se skládá ze dvou plastových pistolí, 6 střel s přísavkami, poutací, cívek a kompasu.Balení:blistr z lepenky.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko