Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0358/18

Výrobek:  Tetování

Název: Terra Di Siena

Číslo výrobní série / čárový kód:  DÁVKA:RX44Q22Y68Y77O122O72G87IMX40, EXP:30/11/2019, ŠARŽE:SS199

Typ varování: Závažné

Kategorie: Chemické výrobky

Značka: INTENZE

Typ/číslo modelu:  ČLÁNEK:ST1199ALEXTERČ.J.:21C22515G23150074

Druh rizika: Chemické
Výrobek obsahuje nikl (86 mg/kg) a olovo (11 mg/kg).
Nikl může způsobit podráždění kůže a vyvolat senzibilizaci nebo vyvolat alergickou reakci a expozice olovu je škodlivá pro lidské zdraví a může způsobit vývojovou neurotoxicitu.Usnesení Rady Evropy ReAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalých vrstvení doporučuje, aby úrovně olova v teticích tiskařských barvách nepřesahovaly 2 mg/kg a aby obsah nikelnato-tetování byl na co nejnižší technicky dosažitelné úrovni.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Zákaz uvádění výrobku na trh a doprovodná opatření

Popis:  Černí tetovací barva na průsvitné plastové lahvičce s pomocí etikety a šroubovky se šroubovou tryskou;objem:30 ml

Země původu: Spojené státy

Varování odesláno z:: Německo