Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0353/18

Výrobek:  Tepelná izolace

Název: EPS 80+ Ignifugat

Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže:009–2016;datum výroby:09.08.2016

Typ varování: Závažné

Kategorie: Stavební výrobky

Značka: ADEPLAST

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Požár
Skutečná reakce na oheň je nižší než uváděná třída reakce na oheň.
V případě požáru by to mohlo vést k nižší úrovni bezpečnosti, než se očekávalo.Výrobek nesplňuje požadavky nařízení o stavebních výrobcích a příslušné evropské normy EN 13163.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Tepelná izolace s plastovými obaly.

Země původu: Rumunsko

Varování odesláno z:: Bulharsko