Το σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τα μη εδώδιμα προϊόντα (RAPEX)

Αριθμός προειδοποίησης: A12/0316/19

Κοινοποιήθηκε την         

Προϊόν:  Παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου

Ονομασία: Άγνωστο

Αριθμός παρτίδας/γραμμωτός κώδικας:  Τα εν λόγω προϊόντα παρήχθησαν μεταξύ του 2014 και του 2018.

Τύπος προειδοποίησης: Σοβαρό

Κατηγορία: Είδη παιδικής φροντίδας και εξοπλισμός για παιδιά

Εμπορικό σήμα: ABC products INC, babyhit, BABYWAY, BANINNI,, CAUSALPLAY, Chelino, COSATTO, GlobalLUCKYBABY, , Happy Baby, HEYNER, Kiddo, Leader Kids, , Lenox, LITTLE CAR, LORELLI, Lorelli (Saturn),, PLAYXTREM, RANT, SAFEWAY, 4BABY , bebesit, Bestbaby, CA, CAPSULA, , mybaby, OSANN, Parusok, PLAY,

Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Αριθμοί έγκρισης τύπου:E1 04301313, E1 04301371Τύποι:LB-363, BBC-Q5

Είδος κινδύνου: Τραυματισμοί
Το κάθισμα του αυτοκινήτου δεν απορροφά επαρκώς την κινητική ενέργεια που θα μπορούσε να απελευθερωθεί σε περίπτωση ατυχήματος.
Κατά συνέπεια, το παιδί θα μπορούσε να υποστεί τραυματισμούς.Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 44-04.

Μέτρα που ελήφθησαν από οικονομικούς παράγοντες: Προειδοποίηση για διακοπή της χρήσης του προϊόντος. (Από τον: Άλλο)

Περιγραφή:  Κάθισμα για παιδιά.

Χώρα καταγωγής: Κίνα

Η προειδοποίηση υποβλήθηκε από: Γερμανία

Προϊόντα εντοπίστηκαν και ελήφθησαν μέτρα επίσης σε: Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Πολωνία