Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0272/18

Výrobek:  Osobní automobil

Název: 5008

Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 5/09/2016 a 24/08/2017

Typ varování: Závažné

Kategorie: Motorová vozidla

Značka: Peugeot

Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0534 * 01, e2 * 2007/46 * 0534 * 02, e2 * 2007/46 * 0534 * 03, e2 * 2007/46 * 0354 * 04, e2 * 2007/46 * 0534 * 05

Druh rizika: Požár
Mohla by dojít ke kontaktu mezi palivovou hadicí a aerodynamickou obrazovkou umístěnou v palivové nádrži.
V průběhu času by mohlo dojít ke vzniku úniku paliva pod vozidlem.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

Popis:  Osobní automobil

Země původu: Francie

Varování odesláno z:: Francie

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Irsko, Malta, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko