Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0266/15

Výrobek:  Horké lepidla pistole

Název: Pistola Termoencoladora

Číslo výrobní série / čárový kód:  8430570643284

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: Merca Tools

Typ/číslo modelu:  Ref. MT-64328 (60W)

Druh rizika: Požár
Během používání se může tavit lepidlo lepidla působící uvnitř lepidla, která způsobuje, že se krmivo zablokuje, a lepší pistole o nadměrné teplo.Vodiče v kabelu jsou příliš tenké a mohly by převednout.Oba tyto problémy mohou způsobit požár.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

Popis:  Černice se zahřátými brzdami v šedém případě.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Španělsko