Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0265/14

Výrobek:  Nabíječka USB

Název: Switching Power Supply

Číslo výrobní série / čárový kód:  7080560997258

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: Velleman

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody nejsou dostatečné.Elektrická izolace není dostačující.Uživatel se může dotýkat živých neizolovaných částí vidlice.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60950 a EN 50075.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

Popis:  Bílá USB nabíječka.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Dánsko