Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0258/15

Výrobek:  Panenka z plastu

Název: PIAO LIANG WA WA

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: BRATZ

Typ/číslo modelu:  Č.: 989

Druh rizika: Chemické
Hlava panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) a di (2-butyl) ftalát (DBP) (naměřená hodnota:39 % a 0,87 % hmot.).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

Popis:  Panenka z plastu se spravedlivým vlascem s modrým oborem.Balení:plastový vak.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Maďarsko