Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0255/18

Výrobek:  Panenka z plastu

Název: Fashionable Man

Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:5901002003981

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: Annabelle

Typ/číslo modelu:  Č. 1618

Druh rizika: Chemické
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:31,5 % hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

Popis:  Plastová panenka, zabalená v lepenkové krabici s plastovým oknem

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Polsko