Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0255/14

Výrobek:  Ruční svítilna

Název: Tehotaskulamppu

Číslo výrobní série / čárový kód:  6430039738270

Typ varování: Závažné

Kategorie: Osvětlovací zařízení

Značka: LED Storm

Typ/číslo modelu:  Nabíječka baterie:MTLC-0420–0650, Torch:4549

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Elektrická izolace nabíječky baterie není dostatečná a vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody nejsou dostatečné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy ENEN 60598.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

Popis:  Baterie napájená baterií napájená baterií.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Finsko