Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0249/14

Výrobek:  Odražeč s měkkým chodcem

Název: neznámý

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Ochranné prostředky

Značka: Kuusnelonen Oy

Typ/číslo modelu:  Měkčený odražeč

Druh rizika: Životní prostředí
Tento výrobek představuje environmentální riziko (chemické znečištění), protože množství kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) přesahuje limit 0,01 % hmotnostních (ie.100 mg/kg):— Koolný plastový materiál uvnitř odražeče obsahuje kadmium:530 mg/kg.Výrobek není v souladu s nařízením č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

Popis:  Odstranitelný, měkký odrazový moment pro chodce s pestrou vyobrazením a textem na každé straně („Selkä TYÖSSZ“).Balení v plastovém sáčku se štítkem.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Finsko