Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0245/14

Výrobek:  Panenka z plastu

Název:  Cute Beaut

Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8594046769608

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  NO.LB333 (na štítku:(LB333–1)

Druh rizika: Chemické
Výrobek představuje chemické riziko, protože plastový materiál hlavy panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) nad povolenou hodnotou (naměřenou hodnotu:29,7 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány, pokud hračka nebo předmět pro péči o děti může děti vkládat do úst.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

Popis:  Panenka z plastu o rozměrech 11 cm dlouhých, s dlouhými lovnými vlasy svázanými v poryčku, lesklém obvodě, bráně žluté a modré haleně na přídi.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Česká republika