Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0243/19

Výrobek:  Panenka z plastu

Název: Pretty

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  NO.DY807

Druh rizika: Chemické
Materiál z plastu doll obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:25,7 % hmotnosti).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit jejich reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení výrobku z trhu

Popis:  Plastová panenka (5 různých modelů) s dlouhými lodními vlasy.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Německo