Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/0243/17

Produkt:  Ind- og udgangsbøger

Navn: PIG JUICE - Special stronger formula Poppers Nitrite Butyl

Batchnummer/stregkode:  Ukendt

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Kemiske produkter

Mærke: Men's Club - Poppers men's

Type/modelnummer:  Ukendt

Risikotype: Kemikalie
Produktet indeholder isobutylnitrit (målt værdi:88 %).Isobutylnitrit er skadeligt ved indtagelse eller indånding og ved denne høje koncentration kan fremkalde kræft.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Fabrikant)

Beskrivelse:  Poppers, der sælges i en 25 ml beholder med gul klæbeseddel.

Oprindelsesland: Frankrig

Varsling indsendt af: Frankrig

Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Nederlandene