Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/0240/17

Produkt:  Gaskedel

Navn: Topline, Logamax, Logano Plus, Sieger

Batchnummer/stregkode:  Produktion mellem 2006 og 2009

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Gasapparater og -komponenter

Mærke: Nefit, Buderus

Type/modelnummer:  Nefit Tosline, Power klasse 25 og 30 kWNefit Tosline Compact, Power klasse 25 og 30 kWNevelløse AquaPower og AquaPower Plus, Power klasse 25 og 30 kWBuderus Logmax GB162, Power Class 15, 25 og 30 kWBuderus Logano Plus GB202, Power klasse 15 og 25 kWSiegger BK16-W, Power klasse 14 og 24 kWalle er produceret fra 2006 til december 2009.

Risikotype: Brand
Der kan forekomme en lækage mellem brænderens hus og varmeveksleren.Som følge heraf kan røggasserne strømme ind i apparatet, hvilket medfører risiko for brand i eller uden for apparatet.Produktet opfylder ikke kravene i direktivet om gasapparater.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

Beskrivelse:  Væghængte, gasfyret, kondensationskedel

Oprindelsesland: Nederlandene

Varsling indsendt af: Nederlandene

Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Luxembourg