Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/0236/17

Produkt:  Terrængående køretøj

Navn: Maverick X3

Batchnummer/stregkode:  De køretøjer, der produceres i 2016, påvirkes.

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Motorkøretøjer

Mærke: Can-Am

Type/modelnummer:  Individuel typegodkendelse

Risikotype: Personskader
Rattet kan være fremstillet med en forkert mængde fedt.Dette kan medføre låsning af styreapparatet.

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

Beskrivelse:  Terrængående køretøj

Oprindelsesland: Mexico

Varsling indsendt af: Tyskland

Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i: Danmark, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Det Forenede Kongerige