Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0232/18

Výrobek:  PVC Gloves

Název: PVC-Handschuhe MEMPHIS

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Ochranné prostředky

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  X000O7Q4PR

Druh rizika: Životní prostředí
Plast obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota 0,64 %).
Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

Popis:  Červené rukavice vyrobené z PVC.Jsou prodávány v průhledných obalech z plastů.

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Švédsko

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Německo