Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0225/19

Výrobek:  Plastová hračka

Název: 6 Ratten

Číslo výrobní série / čárový kód:  39202003081000000150

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: TEDi

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Chemické
Plastová hračka obsahuje diisobutylftalát (DIBP) (naměřená hodnota 17,4 % hmotnostních).
Tato ftalát by mohla poškodit zdraví dětí, což by mohlo poškodit reprodukční systém.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od koncových uživatelů (Ze strany: Dovozce)

Popis:  Plastové hračky na krys.Balení:černý plastové kapsový pytel s lepenkovým štítkem.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Německo