Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0221/19

Výrobek:  Elektrická hračka

Název: Telefonchik

Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 4680019281834

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: Azbukvarik

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Životní prostředí
Čtyři pájky hračky obsahují kadmium (naměřené hodnoty do 0,24 % hmotnostních) a olovo (v naměřených hodnotách až do 55 % hmotnostních) v koncentracích nad mezní hodnoty.
Kadmium a olovo představuje riziko pro životní prostředí.Výrobek není v souladu se směrnicí Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2).

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku z trhu (Ze strany: Prodejce)

Popis:  Plastové telefonní hovory v různých barvách

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Lotyšsko