Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0211/14

Výrobek:  Bublinky na bázi mýdla

Název: Bulles de savon (Soap bubbles)

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: Kim Play

Typ/číslo modelu:  2187 a 1187

Druh rizika: Mikrobiologické
Výrobek představuje mikrobiologické riziko, protože celkový počet aerobních mikroorganismů v mýdlech je příliš vysoký.V případě požití kapaliny nebo při styku s kůží existuje riziko infekce.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Výrobek se skládá ze dvou plastových trubek, které obsahují tekutinu pro bublinky za použití plastového příslušenství.Výrobek je balen do obalu z kartonu a plastu.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Francie