Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0204/19

Výrobek:  Dvoucestné přenosné rádiové zařízení (walkie-talkie)

Název: Professional hunting radio

Číslo výrobní série / čárový kód:  7036093103406

Typ varování: Závažné

Kategorie: Komunikační a multimediální vybavení

Značka: Zodiac NEO

Typ/číslo modelu:  Napájecí zdroj:KA05012OU.RozhlasNEO 68.

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Elektrická izolace a vzdálenosti mezi primárním a přístupným sekundárním okruhem nabíječky nejsou dostatečné.
Přístupné části by se mohly stát živým, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Distributor): Stažení výrobku od koncových uživatelů

Popis:  Žluté depisky s elektrickým napájením, prodávané v černé lepenkové krabici.AC vkládání údajů:Výstup 100–240 V:12 V 500 mA.

Země původu: Švédsko

Varování odesláno z:: Finsko