Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare (RAPEX)

Numărul alertei: A12/0155/18

Distribuie pe         

Produs:  Comprimare a jucăriei

Denumire: Necunoscut

Numărul lotului/cod de bare:  6951448316953

Tip de alertă: Grav

Categorie: Jucării

Marcă: Necunoscut

Tipul/numărul modelului:  4831695

Tip de risc: Risc chimic
Materialul plastic al dopului conține bis (2-etilhexil) ftalat (DEHP) (măsurată la o valoare măsurată de 48 % din greutate).
Acest ftalat poate dăuna sănătății copiilor, cauzând eventuale prejudicii sistemului reproducător.Produsul nu este conform cu Regulamentul REACH.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Comerciant cu amănuntul): Retragerea produsului de pe piață

Descriere:  Broască cu ochi mari, care se aprinde atunci când este striat.Este din plastic de culoare galbenă moale și se înfășoară într-un sac transparent cu o etichetă adezivă care conține diverse elemente de trasabilitate.

Țara de origine: China

Alertă transmisă de: Republica Cehă