Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0155/18

Výrobek:  Mačkací hračka

Název: neznámý

Číslo výrobní série / čárový kód:  6951448316953

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  4831695

Druh rizika: Chemické
Plastový materiál panenské panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 48 % podle hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

Popis:  Plastické žáby se velkými oky, což je při stlačení rozsvíceno.Je vyrobena z měkkého žlutý plastu a zabalená v průhledném sáčku s lepicí páskou, která obsahuje různé informace týkající se sledovatelnosti.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Česká republika