Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0153/18

Výrobek:  Panenka z plastu

Název: Wonderful Faires

Číslo výrobní série / čárový kód:  8602152143578

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  8046/L4357/480/35

Druh rizika: Chemické
Plastový materiál panenské panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 13,2 % podle hmotnosti).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

Popis:  Panenka z plastu o výšce asi 23 cm s dlouhým vlascem.Oděv pochází z různých barev.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Česká republika