Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0149/18

Výrobek:  Zabiček proti hmyzu

Název: neznámý

Číslo výrobní série / čárový kód:  3858890572704

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: ROX

Typ/číslo modelu:  Vzor:57270

Druh rizika: Požár, Úraz elektrickým proudem
Živé části vysokonapěťové rozvodné sítě jsou přístupné.Plastové díly nejsou dostatečně odolné proti požáru.
Uživatel se může obrátit na vysokonapěťovou souřadnicovou síť se svým prstů a dostat se za elektrický šok.Spotřebič by se mohl vznítit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

Popis:  Škodlivý hmyz uvedený v lepenkové krabici se zněním „Electronic Insect repler“ (Electronic Insecct repler‘).

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Chorvatsko

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Slovinsko