Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0141/17

Výrobek:  Olovo pro rozšíření sítě

Název: DPOWER STRIP USB

Číslo výrobní série / čárový kód:  8434240001626

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: DISASHOP

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Přístupné části zásuvek s uzavřeným zásuvkou jsou přístupné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Dovoz odmítnut na hranici

Popis:  Hlavní přípona se třemi zásuvkami a třemi porty USB.Dodán v lepenkové krabici.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Španělsko