Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0135/18

Výrobek:  Elektrický stočka

Název: Cool Touch

Číslo výrobní série / čárový kód:  4744368012294

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: FORME

Typ/číslo modelu:  FST-712

Druh rizika: Požár, Úraz elektrickým proudem
Pokud by vystřelovací mechanismus výrobku mohl způsobit požár, mohlo by to způsobit riziko požáru.Kromě toho je elektrická izolace nedostatečná a to by mohlo vést k tomu, že uživatel obdrží elektrický šok.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 61558.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

Popis:  Pražička v lepenkové krabici s nasázecím obrazu na něm.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Lotyšsko