Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0135/17

Výrobek:  Herní konzole

Název: RETRON

Číslo výrobní série / čárový kód:  813048011354

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: HYPERKIN

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Kolíky vidlice nejsou dostatečně izolovány.Živé části kolíků by se mohly dotýkat, když se zátka zazátkuje do zásuvky.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

Popis:  Herní konzole napájené elektrickou energií a adaptérem.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Německo