Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0132/18

Výrobek:  Světelný zdroj LED

Název: Full Band Grow Light

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Osvětlovací zařízení

Značka: ATOPSUN

Typ/číslo modelu:  30O Z. D.

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Živé části LED svítilny jsou přístupné pro uživatele.Elektrická izolace není dostačující.
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 62560.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od konečných uživatelů

Popis:  Růst, který se prodává v balíčku na světle hnědé lepenky.Elektrické specifikace:DR-30-E27, 85–265V

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Finsko