Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0130/18

Výrobek:  Skokový zákys

Název: Jump Starter

Číslo výrobní série / čárový kód:  6933346200367

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: Doca

Typ/číslo modelu:  Jednotka elektrického napájení:15100–15W, Jojsk startér:D569

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Vzdálenost mezi živým primárním obvodem a přístupným sekundárním obvodem transformátoru jednotky elektrického napájení je příliš malá.
Přístupné části produktu by se mohly stát živými.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Dovozce): Stažení výrobku od konečných uživatelů

Popis:  Víceúčelový skokový zákys s napájecím zdrojem.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Finsko