Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0125/13

Výrobek:  Dětské ubrousky

Název: bii wipes Natural Wet Towel

Číslo výrobní série / čárový kód:  dávka: PRT-OOO1, 16: 24, 8699182380011

Typ varování: Závažné

Kategorie: Kosmetické přípravky

Značka: bii

Typ/číslo modelu:  ÜRT/21/12/2011 SKT/21/12/2013

Druh rizika: Chemické
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje IPBC, jodpropynyl-butylkarbamát (CAS 55406–53–6). Výrobek není v souladu se směrnicí 76/768/EHS o kosmetických přípravcích.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku z trhu.

Popis:  Vlhčené ubrousky (72 ks) balené v obnovitelném balení vyrobené z zelené plastové fólie. Na přední straně výrobku je vidět teddy opatřené anglickými nápisy a anglickými nápisy. Na zadní straně je také popis v češtině „Soft, silná, pružná, vlhká dětská ubrousky“, „Alkohol bez alkoholu“ atd.

Země původu: Turecko

Varování odesláno z:: Česká republika

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Česká republika