Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0124/18

Výrobek:  Panenky z plastů

Název: String dolls

Číslo výrobní série / čárový kód:  1 + 2 EAN:8418811583803 A 1.POLOŽKA Č.:MH-158380, 2.Ermaid ITEM NO:MH-158380

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: MH

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Chemické
Plastový materiál panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do 39,2 % hmotnostních).
Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Prodejce): Stažení produktu z trhu

Popis:  2 panenky (11 a 15 cm vysoké) s velkou hlavou a zvláštními oky.Bez obalu.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Česká republika

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Maďarsko