Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0112/13

Výrobek:  Osobní automobil

Název: Koleos

Číslo výrobní série / čárový kód: 

Typ varování: Závažné

Kategorie: Motorová vozidla

Značka: Renault

Typ/číslo modelu:  KOOEOS Výroba mezi lednem a listopadem 2011

Druh rizika: Úraz
Pokud se působí silou na pravou, dopředu, na spodní části zavěšení, zejména při brzdění, existuje riziko, že se může zlomit. To by vedlo k tomu, že automobil se postaví do práva a kolo se zablokuje v podběhu kola. Výsledné brzdění vozidla by mohlo vést k dopravní nehodě.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Osobní automobil.

Země původu: Francie

Varování odesláno z:: Španělsko

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Polsko, Slovinsko, Maďarsko, Bulharsko, Estonsko