Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0107/13

Výrobek:  Bateriová kapesní svítilna

Název: neznámý

Číslo výrobní série / čárový kód:  6 438152 098103

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: Finbullet (COUNTERFEIT)

Typ/číslo modelu:  TA01–0420500

Padělání: VÝROBEK JE PADĚLANÝ

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Vzdálenost kolekce mezi živým primárním obvodem a přístupným sekundárním obvodem nabíječky není dostačující. V důsledku toho by uživatel mohl dostat elektrický šok. Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Ostatní

Popis:  Baterií napájená kapesní svítilna s nabíječkou („Switching adaptér“: TA01–0420500). Jsou prodávány v transparentním balíčku. VÝROBEK JE PADĚLANÝ

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Finsko