Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0096/13

Výrobek:  Tetování není k

Název: neznámý

Číslo výrobní série / čárový kód:  Zrazbize, tangerinky, šarže Y61W72045JMX40 šarže SS85 exp 11/31/16, ÚDRŽE, Dragon red, šarže R36Y61O45 šarže SS85 exp 11/31/16, ÚDRŽBA, banánová smetana, šarže W66Y61O41IMX40 šarže SS80 exp 06/30/16, ÚDRŽBY, vápně zelené, šarže Y62W79G61IMX40, ÚDRŽBA, šarže YW67Y61RX25 šarže SS81 exp 07/31/16

Typ varování: Závažné

Kategorie: Chemické výrobky

Značka: Intenze

Typ/číslo modelu:  Intenze sienna; Dragon červený; tangerinky; banánová smetana a vápenná zelená

Druh rizika: Chemické
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje azobarviva uvolňující až 1 753 mg/kg aromatických aminů o-anisidinu, což je látka klasifikovaná jako karcinogenní, mutagenní a toxická. Přítomnost azobarviv není v souladu s rezolucí Rady Evropy „ResAP (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

Popis:  Průhledná láhev tetovací barvy s lepicí páskou a černou horní částí. Obsah 29,6 ml

Země původu: Spojené státy

Varování odesláno z:: Nizozemsko

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Dánsko, Slovinsko