Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare (RAPEX)

Numărul alertei: A12/0092/17

Distribuie pe         

Produs:  Yoga mat

Denumire: Exercise / Yoga mat

Numărul lotului/cod de bare:  EAN 6430043471057

Tip de alertă: Grav

Categorie: Echipamente sportive/pentru activități recreative

Marcă: Iron Gym

Tipul/numărul modelului:  Necunoscut

Tip de risc: Mediu
Produsul prezintă un risc pentru mediu, deoarece plasticul din cotorul pastoral conține până la 0,8 % parafine clorurate cu catenă scurtă (PCCS).Este interzisă introducerea pe piață și utilizarea articolelor care conțin PCCS.PCCS persistă în mediu, sunt toxice pentru organismele acvatice în concentrații mici și în bioacumulare la animalele sălbatice și la oameni, care prezintă un risc pentru sănătatea umană și pentru mediu.Produsul nu este conform cu dispozițiile Regulamentului Comisiei privind poluanții organici persistenți (Regulamentul POP).

Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piață (De către: Comerciant cu amănuntul)

Descriere:  Negăsită negru în plastic moale

Țara de origine: Necunoscut

Alertă transmisă de: Suedia

Au fost găsite produse și s-au luat măsuri, de asemenea, în: Finlanda