Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0090/17

Výrobek:  Nákladní automobil

Název: TGA, TGL, TGM, TGS, TGX

Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 1. června 2009 do 22. září 2015.

Typ varování: Závažné

Kategorie: Motorová vozidla

Značka: MAN

Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E4 * 2007/46 * 0229 * až * 0239 *, e4 * 2007/46 * 0417 *, e4 * 2007/46 * 0418 *, e4 * 2007/46 * 1036 * Druhy:L.2007.46.001 až.014

Druh rizika: Popálení
Vzhledem ke svému zařízení a nahromadění nečistot, které jsou ve spojení s klimatickými podmínkami, v případě výpadku moci u elektronických součástek může dojít k poškození informačního filtru pro separátor v místě, kde dochází ke ztrátě energie.Doutnáním na místě může vést k otevřenému plameni.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

Popis:  Nákladní automobil

Země původu: Německo

Varování odesláno z:: Německo

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Bulharsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Slovinsko, Švédsko