Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0084/13

Výrobek:  Tetování není k

Název: Baby blue

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Chemické výrobky

Značka: Tattoooo

Typ/číslo modelu:  Neznámý

Druh rizika: Chemické
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 8 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) (5,04 mg/kg), z nichž benzo [a] pyren v množství 0,10 mg/kg je klasifikován jako karcinogenní. Podle rezoluce Rady Evropy ReAP (2008) o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a trvalém líčení nesmí polycyklické aromatické uhlovodíky překročit určitou koncentraci. Hladina PAU zjištěná ve vzorku přesáhla úroveň 0.5 ppm doporučenou v rezoluci ReAP (2008) 1.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici.

Popis:  Balení: různé plastové lahve 5 ml s bezpečnostní paticí a nálepkou.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Německo