Det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX)

Varslingsnummer: A12/0083/18

Produkt:  Plastikdukke

Navn: My Baby

Batchnummer/stregkode:  00410301, 8592190413019

Type advarsel: Alvorlig

Kategori: Legetøj

Mærke: Ukendt

Type/modelnummer:  Ukendt

Risikotype: Kemikalie
Plastmaterialet fra den blåsende dukke indeholder bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi 15,2 % i vægt).
Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Forhandler): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

Beskrivelse:  Sæt på tre dukker ca. 10 cm høje i en enkelt emballage

Oprindelsesland: Kina

Varsling indsendt af: Tjekkiet