Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0078/17

Výrobek:  Panenka z plastu

Název: Beautiful Sweet

Číslo výrobní série / čárový kód:  BB341–25/6984757414041

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  NO.H92

Druh rizika: Chemické
Plastový materiál z hlavy panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 29,5 % hmotnosti). toto ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

Popis:  Plastové panenku cca 23 cm vysoké s dlouhým vlascem a v jiné šaty.Panenka se prodává na horním okraji z lepenky (růžového a modrého) s křídel nahoře a s sloganem „Enjoy new móda“.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Česká republika