Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0075/17

Výrobek:  Panenka z plastu

Název: FAIRIES

Číslo výrobní série / čárový kód:  MP1087 5M240/8810876603500

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: neznámý

Typ/číslo modelu:  Č. 333

Druh rizika: Chemické
Plastový materiál z hlavy panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 25,5 % hmotnosti). toto ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

Popis:  Panenka z plastu (asi 23 cm vysoké) se stříbrnými křídly a různými šaty a obuví.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Česká republika