Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0064/17

Výrobek:  Netýká se této položky.

Název: Basic Dong

Číslo výrobní série / čárový kód:  735380261139

Typ varování: Závažné

Kategorie: ostatní

Značka: Blush Novelties

Typ/číslo modelu:  VÍCE NEŽ 26113 LET

Druh rizika: Životní prostředí
Plasty ve dilo až 0,44 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

Popis:  Didilo vyrobené z plastu měkčeného PVC.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Švédsko