Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0031/13

Výrobek:  LED baňka

Název: LED Light Cup

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Elektrická zařízení a vybavení

Značka: Unknown

Typ/číslo modelu:  GU10 24 Pole LED

Druh rizika: Úraz elektrickým proudem
Izolace není dostatečná. V důsledku toho by se uživatel mohl dotýkat živých částí na přední straně LED baňky. Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 62560.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Cibule se zabalila do zelené lepenkové krabice.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Spojené království