Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0026/13

Výrobek:  Dětská autíčka

Název: Unknown

Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý

Typ varování: Závažné

Kategorie: Hračky

Značka: Party Fiesta

Typ/číslo modelu:  Referenční 96326//B1184093

Druh rizika: Chemické
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje až 6,5 % hmot. di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a dibutylftalátu (DBP). Kromě toho obsahuje až 2,1 % diisononyl-ftalátu (DINP) a diisodecyl-ftalátu (DIDP). Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

Popis:  Soubor 3 vozidel hraček (protipožární automobil, záchranná služba a vyprošťovací automobil). Použité materiály: plasty, barvy, papír. Rozměry každého vozidla: 9.5 x 4.5 x 3,5 cm. Balení: plastový sáček.

Země původu: neznámý

Varování odesláno z:: Francie

Výrobky zjištěny a opatření přijata také v:: Španělsko