Systém rychlého varování pro nebezpečné nepotravinářské výrobky (RAPEX)

Číslo varování: A12/0019/13

Výrobek:  Osvětlovací řetězec

Název: Lampki Choinkowe 100 Zarówek

Číslo výrobní série / čárový kód:  5905084009945

Typ varování: Závažné

Kategorie: Světelné řetězy

Značka: Unknown

Typ/číslo modelu:  L62

Druh rizika: Požár
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože průřez vodičů v kabelu není dostatečný. Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

Popis:  Vánoční osvětlovací řetězec se 100 cibulemi zabalenými v lepenkové krabici.

Země původu: Čína

Varování odesláno z:: Polsko